Indywidualna organizacja studiów polega na odrębnym określeniu sposobu realizacji programu nauczania, terminów uczestnictwa w zajęciach, terminów zaliczeń i egzaminów wynikających z planu studiów, sposobu i terminów realizacji praktyk studenckich oraz innych obowiązków studenta.

Celem uzyskania IOS należy złożyć podanie z uzasadnieniem do właściwego dziekana.