• Projekt „Aktywny Absolwent” dla osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej

  dodano: 12.03.2019

  Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”.

  Rozwiń / zwiń

 • Studencie, absolwencie szkoły wyższej – to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe!

  dodano: 19.02.2019

  Wspólnie poszukamy rozwiązań, aby spełnić Twoje Marzenia i Ambicje!

  Rozwiń / zwiń

 • Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami do projektu aktywizacji zawodowej pn. „GraduatON”.

  dodano: 24.01.2019

  Szanowni Państwo, chciałabym zachęcić studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "GraduatON". Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej. Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie gwarantujemy pracę.

  Rozwiń / zwiń

 • Projekt „Aktywny Absolwent” dla osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej

  dodano: 10.01.2019

  Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

  Rozwiń / zwiń

 • Ogłoszenie wsparcie osób z niepełnosprawnością w posługiwaniu się nowymi technologiami

  dodano: 19.12.2018

  Szanowni Państwo, Fundacja Vis Maior i Fundacja Edukacji Nowoczesnej zapraszają mieszkańców Warszawy do udziału w projekcie „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się", dofinansowanym ze środków m.st . Warszawy.

  Rozwiń / zwiń

 • Seminarium dla osób z niepełnosprawnością ruchową: Model oceny kompleksowej zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową

  dodano: 10.12.2018

  Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością ruchową do udziału w jednym z dwóch seminariów poświęconych przedstawieniu modelu oceny kompleksowej zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Rozwiń / zwiń

 • Projekt "Od Studenta do Specjalisty"

  dodano: 10.12.2018

  KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA OTWARTYM RYNKU PRACY

  Rozwiń / zwiń

 • Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

  dodano: 24.10.2018

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, niepracujące do skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

  Rozwiń / zwiń • Konkurs „Indeks Marzeń” – stypendium w roku akademickim 2018/2019

  dodano: 19.09.2018

  Dotyczy: 9000 zł stypendium – konkurs Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza, siódmą już, edycję konkursu „Indeks Marzeń”, realizowanego w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”. Jego celem jest wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych – tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019. Projekt realizujemy od 2011 roku.

  Rozwiń / zwiń • Projekt „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”.

  dodano: 17.08.2018

  Informujemy, że w dniu 03.09.2018 rozpoczyna się projekt „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”. Do projektu zaproszeni są wszyscy studenci WSFiZ. Mile widziane są osoby z niepełnosprawnościami. Projekt oferuje następujące możliwości:

  Rozwiń / zwiń