Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Praktyki zaplanowano w terminie od 2 sierpnia do 29 października 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lipca br.

 

Sposób aplikowania wraz z informacją o wymaganych dokumentach podany został na stronie poświęconej praktykom, zgodnie z poniższym linkiem.

 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm

 

W tegorocznej ofercie 5 miejsc dedykowanych jest wyłącznie osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności