Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym formalnym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność lub dysfunkcję narządu słuchu, klauzulą dotyczącą danych osobowych oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego.

W harmonogramie zajęć powinny być wskazane te zajęcia, na których student/doktorant potrzebuje wsparcia tłumacza języka migowego