Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Akademicką Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczoną dla studentów niewidomych lub słabowidzących.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa w skrócie ABC to znajdujący się pod adresem www.abc.uw.edu.pl serwis biblioteczny, w którym gromadzone są elektroniczne wersje dokumentów. Zbiory biblioteczne podzielone zostały na trzy kategorie „Książki”, „Czasopisma” i „Inne dokumenty”, którymi mogą być konspekty, prezentacje oraz inne materiały niebędące książką ani czasopismem. Do korzystania z ABC uprawnieni są studenci posiadający orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku. Zapraszamy do założenia konta w naszej bibliotece po weryfikacji stosownego orzeczenia o niepełnosprawności.