Niesłyszący i niedosłyszący studenci i doktoranci mogą liczyć na bezpłatne wsparcie tłumaczy języka migowego oraz korzystać z systemu wideokonferencji i tłumaczeń on-line w języku migowym.

System wideokonferencji i tłumaczeń on-line w j. migowym – uczelnia zapewnia możliwość komunikacji kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów z poszczególnymi jednostkami uczelni (10 stanowisk) poprzez innowacyjny system wideokonferencji realizowany przy obecności tłumacza j. migowego.

Link do systemu tłumaczeń: https://tlumacz.migam.org/Vizja

 

Aby starać się o wsparcie tłumacza języka migowego należy:

1. wypełnić wniosek wraz z klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

2. dostarczyć wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

  • osobiście do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (II piętro, pokój 233);
  • przesłać skany (pdf) na e-mail: bon@vizja.pl;
  • przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa (z dopiskiem BON).