W ramach oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych Uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej.

asystent osoby niepełnosprawnej

Wsparcie asystenta polega na udzieleniu doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/ka niepełnosprawny/a nie będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów np. pomoc przy dokonywaniu formalności w dziekanacie, rektoracie, podczas konsultacji z wykładowcami, promotorem, w bibliotece, wsparcie przy sporządzaniu notatek lub inny rodzaj wsparcia zgłoszony przez niepełnosprawnego studenta.


Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniem potwierdzającym status studenta/doktoranta oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego ze określeniem zakresu i formy wsparcia jakiej student/ka oczekuje, wskazaniem tych zajęć na których student/ka potrzebuje wsparcia asystenta.