Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEH) jest uczelnią przyjazną i w pełni dostępną dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dostępną na stronie: https://vizja.pl

 

Kandydaci mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Wszystkich kandydatów na studia w AEH obowiązują jednakowe zasady rekrutacji opisane tutaj: https://vizja.pl/zasady-rekrutacji/


Jednostką odpowiedzialną za udzielanie informacji na temat zasad przyjęć, opłat i wymaganych dokumentów jest Biuro Rekrutacji: https://vizja.pl/kontakt/#biuro-rekrutacji

 

Kandydaci z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami zamierzający ubiegać się o przyjęcie w AEH mogą zwracać się po wsparcie w zakresie komunikacji, poruszania się po uczelni, wypełniania i/lub adaptacji dokumentów rekrutacyjnych do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

Rodzaje i zasady udzielania wsparcia dla kandydatów na studia w AEH zostały opisane w dokumencie: „Program wsparcia podczas rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i do szkół doktorskich w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (AEH) dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami”, dostępnym tutaj: