Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest uczelnią przyjazną i w pełni dostępną dla osób z niepełnosprawnościami i/lub szczególnymi potrzebami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dostępną na stronie: https://vizja.pl

Kandydaci mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Wszystkich kandydatów na studia w AEH obowiązują jednakowe zasady rekrutacji opisane tutaj: https://vizja.pl/zasady-rekrutacji/


Jednostką odpowiedzialną za udzielanie informacji na temat zasad przyjęć, opłat i wymaganych dokumentów jest Biuro Rekrutacji: https://vizja.pl/kontakt/#biuro-rekrutacji


Kandydaci z niepełnosprawnościami i/ lub szczególnymi potrzebami zamierzający ubiegać się o przyjęcie w AEH mogą zwracać się po wsparcie w zakresie komunikacji (np. pomoc tłumacza języka migowego), poruszania się po uczelni, adaptacji dokumentów rekrutacyjnych (np. druk powiększony), pomocy pracownika BON lub doradcy edukacyjnego przy procesie rekrutacji.