Aby ułatwić studentom i doktorantom z niepełnosprawnością pełny udział w procesie kształcenia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami prowadzi bezpłatną wypożyczalnię nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu.

Staramy się co roku uzupełniać zasoby wypożyczalni, aby w pełni odpowiadały potrzebom osób
z niepełnosprawnością. 

W celu wypożyczenia sprzętu należy:

1. wypełnić wniosek wraz z klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

2. dostarczyć wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • osobiście do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (II piętro, pokój 233);
 • przesłać skany (pdf) na e-mail: bon@vizja.pl;
 • przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa (z dopiskiem BON).

Obecnie można wypożyczyć:

 • laptop,
 • maszynę do pisania brajlowska Tatra,
 • lupy lektroniczne i-loview,
 • dyktafony cyfrowe,
 • przenośną pętlę indukcyjną,
 • monitor brajlowski,
 • odbiornik amigo Arc do systemu FM,
 • odbiornik amigo Arc do systemu FM T30,
 • słuchawki wyciszające,
 • specjalistyczną myszkę Big Track,
 • podpórkę pod ramię Ergorest,
 • linijkę brajlowską Braille Edge 40zn,
 • klawiaturę All-in-One Media z wbudowanym gładzikiem.

Jednocześnie informujemy, że wnioski są weryfikowane, czy zasadne jest wypożyczenie sprzętu oraz jest to powiązane z rodzajem niepełnosprawności. Wypożyczony sprzęt służy wyrównywaniu szans edukacyjnych.