Szanowni Studenci,

Jeżeli potrzebujecie adaptacji zajęć, materiałów, zaliczeń czy egzaminów zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania karty adaptacji. Szczegółowy regulamin wraz z pełną dokumentacją znajduje się poniżej.


Przedstawiamy ogólne procedury ubiegania się o otrzymanie adaptacji:

1. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ADAPTACJĘ 

Student kompletuje podpisane dokumenty i składa je do biura BON lub przesyła ich skany (pdf) mailem na adres: adaptacje@vizja.pl (dla studentów studiujących w trybie online).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o adaptację - załącznik nr 2,
  • klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne) i/lub dokumentacja medyczna (ważna 90 dni - na dzień składania wniosku).

Akceptowane będą tylko dokumenty w języku polskim (dokumenty w innym języku powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego). Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów w formie zdjęć.

2. SPOTKANIE Z KOMISJĄ

Student odbywa spotkanie z komisją, która rekomenduje, bądź nie rekomenduje wnioskowaną adaptację. Spotkanie odbywa się stacjonarnie lub on-line poprzez aplikacje Teams.

3. DECYZJA DZIEKANA

Wniosek o adaptację wraz z opinią komisji zostaje przesłany do Dziekana. Następnie Dziekan wydaję zgodę lub odmowę przyznania adaptacji.

4. WYDANIE KARTY ADAPTACJI

Student, który otrzymał zgodę Dziekana otrzymuje od BON dokument tzw. KARTĘ ADAPTACJI. Będzie ona zawierała informację o przyznanych adaptacjach. Karta nie będzie informowała o stanie zdrowia a jedynie o rodzaju przyznanych adaptacji.

5. KONTAKT STUDENTA Z WYKŁADOWCĄ

Student posiadający KARTĘ ADAPTACJI powinien samodzielnie skontaktować się z wykładowcą i przedstawić kartę adaptacji (najpóźniej na tydzień przed egzaminem/ zaliczeniem). BON nie uczestniczy w uzgodnieniach pomiędzy wykładowcą a studentem.


Termin składania wniosków w semestrze letnim minął z dniem 26.04.2024r. 

Informujemy, że wnioski w semestrze zimowym będą przyjmowane na początku roku akademickiego 2024/2025. Dokładne terminy zostaną podane pod koniec września 2024 r. 


Wnioski o adaptacje będą przyjmowane: 

  • stacjonarnie w biurze BON od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem środy ) w godz: 9.00- 14.00,
  • w formie skanów na adres e-mail : adaptacje@vizja.pl ( wyłącznie dla studentów studiujących w formie online). 

Spotkania z komisją będą odbywać się w terminach indywidualnie ustalonych ze studentami w biurze BON lub za pośrednictwem apilkacji Teams.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy kontaktować się z biurem BON: adaptacje@vizja.pl,

tel. (22) 536-54-12 lub bezpośrednio z pracownikami biura (II piętro, pokój 233).

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami