„UCZELNIA NA MEDAL!”

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich studentów i studentek, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Staramy się, aby nasza Uczelnia była dostępna dla wszystkich a proponowane dodatkowe wsparcie oraz zaplecze infrastrukturalne w pełni odpowiadało potrzebom wszystkich osób, w tym niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Uczelnia na medal!” nr RPWP.03.05.00-00A082/19 jest realizowany w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, III Oś priorytetowa Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu wynosi 3 911 355,85 zł, w tym dofinansowanie 3 791 355,85 zł (3 296 490,71 zł z UE).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia - co doprowadzi do osiągnięcia modelu uczelni w pełni dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Cel będzie realizowany w okresie 04.11.2019-30.10.2023.

Projekt skierowany jest do 106 studentów i studentek z niepełnosprawnościami i 105 pracowników i pracownic, w tym administracyjnych (51) oraz dydaktycznych (54) Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (Uczelni) zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej oferty bezpłatnych zajęć i form wsparcia dla kandydatów i kandydatek oraz studentów i studentek potrzebujących wsparcia (również bez orzeczenia), a także dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni. Projekt jest również uzupełnieniem i rozszerzeniem działalności dotychczasowej oferty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Nowa oferta wsparcia składa się z kilku Programów różnorodnych tematyczni.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia, zapoznaj się z Regulaminami, pobierz dokumenty i dołącz do Programu „Uczelnia na medal!”

REKRUTACJA TRWA!!!

Jak się do nas zgłosić? (opis w załączniku Ścieżka – od zgłoszenia do uczestnictwa)

Prosimy o pobranie zamieszczonych dokumentów (Formularz zgłoszeniowy,  Ankieta potrzeb, oświadczenie „RODO”), wypełnienie ich i odesłanie podpisanego kompletu pocztą tradycyjną na adres: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, „Rekrutacja BON” lub złożenie osobiste dokumentów w biurze BON (VI piętro, pokój 608). Nasi pracownicy pomogą Ci w wypełnieniu dokumentów.

Dokumenty zgłoszeniowe, jakie należy wypełnić i dostarczyć:

KANDYDAT/KA:

 • Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 3)
 • Zgoda „RODO” (Załącznik nr 5)

STUDENT/KA:

 • Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2)
 • Zgoda „RODO” (Załącznik nr 5)
 • Ankieta potrzeb (Załącznik nr 7)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 6)

KADRA AEH w Warszawie:

 • Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 4)
 • Zgoda „RODO” (Załącznik nr 5)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 6)

  

FORMY WSPARCIA

Sprawdź jakie bezpłatne wsparcie i możliwości rozwoju oferuje Ci nasz nowy projekt!

Wsparcie doradcy edukacyjnego – możliwość konsultacji rodzajów i form wsparcia podczas dyżurów doradcy edukacyjnego, w tym opracowanie wspólnie z Doradcą edukacyjnym Indywidualnego Planu Działania. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 8);

Centrum Wsparcia i Rozwoju – Program „Power-4 You”możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą/life coachem. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 9);

Centrum Sportu i Relaksacji – Program „Iron student” – możliwość skorzystania z dostosowanych do indywidualnych potrzeb/rodzajów niepełnosprawności zajęć sportowych oraz treningów relaksacji i jogi. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 10);

Program „Siłownia Umysłu” – program rozwoju koncentracji, uwagi i pamięci, możliwość skorzystania z zajęć i gier rozwojowych. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 11);

Program „Równy start” – program dostosowujący proces rekrutacji na studia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. pomoc tłumacza j. migowego/e-tłumacza j. migowego podczas procesu rekrutacji na studia (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 12);

Centrum Adaptacji i Technologii Asystujących – wsparcie w zakresie adaptacji materiałów dydaktycznych, informacyjnych zgodnie z potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 13);

Program „Włącz się do gry!” – możliwość udziału w szkoleniach/spotkaniach mających na celu zwiększenie świadomości na temat rodzajów niepełnosprawności, zasad wspierania studentów w procesie kształcenia, zasad komunikacji i savoir – vivre względem osób z niepełnosprawnościami; działania integrujące, włączające dla pracowników uczelni. Warsztaty/spotkania z osobami z niepełnosprawnościami odnoszącymi sukcesy zawodowe/sportowe – działania dedykowane dla studentów i pracowników uczelni (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 14);

Program „Talk and go!” – możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z j. obcych prowadzonych w formach oraz metodami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 15);

Program „Bliższa przestrzeń” – działania mające na celu dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz likwidowanie barier komunikacyjnych poprzez ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dotarcie na uczelnię. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 16);

 

Ruszamy z wsparciem psychologicznym dla studentów.  Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia napisz już dziś.

Szczegółowy harmonogram.

 • PONIEDZIŁEK – ONLINE, 15:30-19:30
 • WTOREK – NA UCZELNI stacjonarnie, 15:30-19:30
 • CZWARTEK - NA UCZELNI stacjonarnie, 15:30-19:30
 • PIĄTEK -  ONLINE,  8:00-12:00

 Wsparcie będzie realizowane do października 2023r.

 Studenci mogą korzystać bezpłatnie ze wsparcia psychologicznego. Wszystkie konsultacje i porady są świadczone przez doświadczonego psychologa. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc, dyskrecję, życzliwość, spokojną atmosferę i pełne zaangażowanie.

Zgłoszenia: bon@vizja.pl

 

Grafik wsparcia udzielanego w ramach projektu „Uczelnia na medal!”

 1. Wsparcie psychiatryczne, dyżur co środy, w godz. 16.00-20.00, w siedzibie BON, p. 233. Możliwość spotkania w gabinecie w p. 233 lub on-line. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez mail: bon@vizja.pl
 2. Grupa wsparcia dla studentów chorujących przewlekle i osób wspierających osoby chorujące przewlekle – spotkania odbywają się we wtorki, dwa razy w miesiącu, pierwsze zajęcia ruszają 22.11.2022r. Zajęcia będą się odbywały w pok. 233. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez mail: bon@vizja.pl
 3. Indywidualne zajęcia sportowe prowadzone przez fizjoterapeutę prowadzone co tydzień: pon.: 12.00-16.00 oraz środa: 11.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez mail: bon@vizja.pl
 4. Sekcja sportowa „zdrowy kręgosłup” – zajęcia grupowe dla studentów, organizowane w poniedziałki, 16.00-17.00, sala sportowa, p. 233. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez mail: bon@vizja.pl
 5. Sekcja sportowa „Joga” – zajęcia grupowe dla studentów, organizowane w czwartki o 17.40 – 19.10, sala sportowa, p. 233. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez mail: bon@vizja.pl
 6. Indywidualne konsultacje z j. angielskiego – ustalane indywidualnie z lektorką, prowadzone on-line. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez mail: bon@vizja.pl

Załączniki: