„UCZELNIA NA MEDAL!”

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich studentów i studentek, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Staramy się, aby nasza Uczelnia była dostępna dla wszystkich a proponowane dodatkowe wsparcie oraz zaplecze infrastrukturalne w pełni odpowiadało potrzebom wszystkich osób, w tym niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Uczelnia na medal!” nr RPWP.03.05.00-00A082/19 jest realizowany w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, III Oś priorytetowa Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu wynosi 3 911 355,85 zł, w tym dofinansowanie 3 791 355,85 zł (3 296 490,71 zł z UE).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia - co doprowadzi do osiągnięcia modelu uczelni w pełni dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Cel będzie realizowany w okresie 04.11.2019-30.10.2023.

Projekt skierowany jest do 106 studentów i studentek z niepełnosprawnościami i 105 pracowników i pracownic, w tym administracyjnych (51) oraz dydaktycznych (54) Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (Uczelni) zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej oferty bezpłatnych zajęć i form wsparcia dla kandydatów i kandydatek oraz studentów i studentek potrzebujących wsparcia (również bez orzeczenia), a także dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni. Projekt jest również uzupełnieniem i rozszerzeniem działalności dotychczasowej oferty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Nowa oferta wsparcia składa się z kilku Programów różnorodnych tematyczni.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia, zapoznaj się z Regulaminami, pobierz dokumenty i dołącz do Programu „Uczelnia na medal!”

REKRUTACJA TRWA!!!

Jak się do nas zgłosić? (opis w załączniku Ścieżka – od zgłoszenia do uczestnictwa)

Prosimy o pobranie zamieszczonych dokumentów (Formularz zgłoszeniowy,  Ankieta potrzeb, oświadczenie „RODO”), wypełnienie ich i odesłanie podpisanego kompletu pocztą tradycyjną na adres: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, „Rekrutacja BON” lub złożenie osobiste dokumentów w biurze BON (VI piętro, pokój 608). Nasi pracownicy pomogą Ci w wypełnieniu dokumentów.

Dokumenty zgłoszeniowe, jakie należy wypełnić i dostarczyć:

KANDYDAT/KA:

  • Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 3)
  • Zgoda „RODO” (Załącznik nr 5)

STUDENT/KA:

  • Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2)
  • Zgoda „RODO” (Załącznik nr 5)
  • Ankieta potrzeb (Załącznik nr 7)
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 6)

KADRA AEH w Warszawie:

  • Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 4)
  • Zgoda „RODO” (Załącznik nr 5)
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 6)

  

FORMY WSPARCIA

Sprawdź jakie bezpłatne wsparcie i możliwości rozwoju oferuje Ci nasz nowy projekt!

Wsparcie doradcy edukacyjnego – możliwość konsultacji rodzajów i form wsparcia podczas dyżurów doradcy edukacyjnego, w tym opracowanie wspólnie z Doradcą edukacyjnym Indywidualnego Planu Działania. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 8);

Centrum Wsparcia i Rozwoju – Program „Power-4 You”możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą/life coachem. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 9);

Centrum Sportu i Relaksacji – Program „Iron student” – możliwość skorzystania z dostosowanych do indywidualnych potrzeb/rodzajów niepełnosprawności zajęć sportowych oraz treningów relaksacji i jogi. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 10);

Program „Siłownia Umysłu” – program rozwoju koncentracji, uwagi i pamięci, możliwość skorzystania z zajęć i gier rozwojowych. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 11);

Program „Równy start” – program dostosowujący proces rekrutacji na studia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. pomoc tłumacza j. migowego/e-tłumacza j. migowego podczas procesu rekrutacji na studia (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 12);

Centrum Adaptacji i Technologii Asystujących – wsparcie w zakresie adaptacji materiałów dydaktycznych, informacyjnych zgodnie z potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 13);

Program „Włącz się do gry!” – możliwość udziału w szkoleniach/spotkaniach mających na celu zwiększenie świadomości na temat rodzajów niepełnosprawności, zasad wspierania studentów w procesie kształcenia, zasad komunikacji i savoir – vivre względem osób z niepełnosprawnościami; działania integrujące, włączające dla pracowników uczelni. Warsztaty/spotkania z osobami z niepełnosprawnościami odnoszącymi sukcesy zawodowe/sportowe – działania dedykowane dla studentów i pracowników uczelni (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 14);

Program „Talk and go!” – możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z j. obcych prowadzonych w formach oraz metodami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 15);

Program „Bliższa przestrzeń” – działania mające na celu dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz likwidowanie barier komunikacyjnych poprzez ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dotarcie na uczelnię. (Szczegóły określone w zał. do Regulaminu nr 16);

 

Informujemy, że w ramach projektu są dostępni następujący specjaliści:

 

Psycholog - Jadwiga Ford
Terminy spotkań z psychologiem uzgadniane są indywidualnie ze studentami. Z reguły psycholog dostępny jest w dniach:
a)Poniedziałki, w godzinach 19.00-21.00 (konsultacje on-line)
b)Środy, w godzinach 9.00-16.00 (online i stacjonarnie)
Psycholog z ukończonymi dwoma kierunkami studiów: psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, bazującej przede wszystkim na zasobach uczestnika, a więc na jego potencjale i doświadczeniu, w celu szybkiego uzyskania pożądanej zmiany.
Misją Pani Jadwigi w pracy jest pomaganie w osiągnięciu dobrego, spełnionego i satysfakcjonującego życia w wymiarze prywatnym i zawodowym. Kryzysy, trudności, wyzwania, choroby, to elementy naszej codzienności, na które każdy może różnie reagować. Praca z psychologiem pozwala pokonywać te trudności w ramach bezpiecznej i pełnej zaufania przestrzeni.

 

Live coach - Ewa Kowal
Terminy spotkań z coachem uzgadniane są indywidualnie ze studentami. Z reguły coach dostępny jest w dniach:
a)poniedziałek, w godzinach: 17.00-21.00 (online i stacjonarnie)
b)środa, w godzinach: 17.00-21.00 (online i stacjonarnie)
c)czwartek, w godzinach: 17.00-21.00 (online i stacjonarnie)
Coach, certyfikowany trener biznesu, ale przede wszystkim szczęśliwy człowiek, nieustannie dokonujący zmian i zachęcającym do tego, aby każdy „stał się zmianą, którą chce ujrzeć w świecie”. Pełniąc rolę coacha i trenera pomaga ludziom przystosować się do pracy i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się środowisku, zrozumieć i zaakceptować różnice międzyludzkie oraz zaadaptować się w nowych warunkach. Wspiera w zrozumieniu własnego stylu myślenia, pokazuje sposoby na to, jak wyrwać się z mentalnych ograniczeń. Pracuje nad rozwojem osobistym i zawodowym klientów uwzględniając przy tym specyficzne zjawiska kulturowe i religijne składające się na ich rzeczywistość. Pomaga w budowaniu relacji interpersonalnych z przedstawicielami różnych grup społecznych oraz rozwijaniu empatii i szacunku względem osób o odmiennym sposobie bycia i myślenia.

 

Konsultacje z języka angielskiego – Ewa Wierzba - Fokt
(online/stacjonarnie)
nauczyciel języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu osób dorosłych z wielu branż, uczestnik edukacyjnych programów pomocowych dla osób niepełnosprawnych (m.in. dla beneficjentów Polskiego Związku Niewidomych), nauczyciel przygotowujący do egzaminów Cambridge, w celu jak najlepszego poznania potrzeb i oczekiwań swoich uczniów ciągle rozwijająca się na poziomie uniwersyteckim (m.in. studia z zakresu prawa, psychologii, informacji naukowej), osoba cierpliwa, wyrozumiała, potrafiąca słuchać i w jak najtrafniejszy sposób przekazywać zdobytą wiedzę.  „Żeby pomóc trzeba bardzo dokładnie poznać każdy przypadek” - to jej motto

 

Harmonogram dyżurów lekarza psychiatry dla studentów z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami AEH w Warszawie oraz dla pracowników AEH w Warszawie na okres czerwiec- grudzień 2022 r. (lipiec- sierpień przerwa wakacyjna).

Osoba prowadząca: dr Agnieszka Misiołek

Środa: 16.00- 20.00

Miejsce:  stacjonarnie (Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna, ul. Okopowa 59) lub online (za pośrednictwem platformy MsTeams)

 

Harmonogram realizacji kursu języka migowego na poziomie podstawowym  dla pracowników administracyjnych AEH w czerwcu 2022 r.

Osoba prowadząca –Krzysztof Kościński

Grupa I

Wtorki: 09.00- 11.15

Planowane terminy spotkań: 07.06, 14.06, 21.06, 28.06

Grupa II

Środy: 13.45 - 16.00

Planowane terminy spotkań: 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06

Miejsce: Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna, ul. Okopowa 59

 

Harmonogram realizacji zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami na okres marzec- czerwiec 2022 r.

Osoba prowadząca:  mgr Anna Patrzałek

Poniedziałki: 14.00-18.00

Środy: 10.00-15.00

Miejsce: Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna, ul. Okopowa 59

 

Harmonogram realizacji zajęć z jogi i relaksacji dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami na okres marzec- czerwiec 2022 r.

Osoba prowadząca: Agnieszka Walkiewicz

Czwartki: 16.00- 18.00 joga; 18.00- 19.00 warsztaty z relaksacji

Miejsce: Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna, ul. Okopowa 59

 

 

 


Załączniki: