Infrastruktura uczelni jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. Uczelnia zapewnia dostępną przestrzeń.

 Dostępność architektoniczna budynku:

 1. Dostępne wejście do budynku - odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, brak różnic w poziomie powierzchni, domofon przed wejściem, możliwość skorzystania z wsparcia pracownika recepcji.
 2. Dostępne windy – odpowiednio szerokie, przestronne, wyposażone w przyciski Braille’a, udźwiękowione, umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach lub kulach, osobom niewidomym, niesłyszącym lub z innymi trudnościami zdrowotnymi dotarcie na każdy poziom budynku.
 3. Dostępna przestrzeń budynku - korytarze, klatki schodowe, sale ćwiczeniowe i wykładowe, biblioteka, kantyna oraz pomieszczenia administracyjne wolne są od barier architektonicznych poziomych i pionowych. Bez trudności mogą poruszać się po nich między innymi osoby na wózku, osoby korzystające z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osoby starsze, a także osoby z wózkami dziecięcymi, mające różne problemy z poruszaniem się.
 4. Dostępne sale komputerowe, ćwiczeniowe, aule wykładowe – sale komputerowe wyposażone są w stanowiska komputerowe dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, wyposażone są w specjalistyczne oprogramowanie, np. zmieniające mowę na tekst lub tekst na mowę, alternatywne klawiatury, myszki, ekrany. Sale ćwiczeniowe i aule wykładowe wolne są od barier architektonicznych. Studenci ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać podczas ćwiczeń i wykładów z alternatywnych krzeseł, stolików, urządzeń wspomagających słyszenie (np. przenośnych pętli induktofonicznych), przenośnego oświetlenia, lup, powiększalników i wielu innych pomocy dydaktycznych oraz technologii asystujących.
 5. Dostępne sale sportowe - wyposażone w specjalistyczny, dostosowany do różnych rodzajów niepełnosprawności sprzęt sportowy umożliwiający realizację treningów ogólnorozwojowych, prowadzenie różnych zajęć sportowych indywidualnych i grupowych. Studenci ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami mogą w szczególności korzystać z sali gimnastyki korekcyjnej, sali fitness i sali relaksacji.
 6. Uczelnia zapewnia możliwość wstępu do budynku osobie, której towarzyszy pies asystujący.
 7. W przypadku konieczności ewakuacji uczelnia zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami bezpieczną ewakuację, przy wykorzystaniu krzesła do ewakuacji dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 8. Uczelnia zapewnia możliwość otrzymania informacji wizualnych na temat układu budynku i lokalizacji ważnych przestrzeni.
 9. Dostępny parking – dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są miejsca w parkingu podziemnym uczelni (poziom -1 oraz poziom -2). Są odpowiednio oznakowane, wolne od barier architektonicznych, z możliwością bezpośredniego wjazdu na każdy poziom budynku uczelni.

 Dostępność architektoniczna realizowana jest także poprzez:

 • zapewnienie oświetlenia równomiernie oświetlającego przestrzeń i odpowiednio rozproszonego;
 • zachowanie odpowiednich kontrastów pomiędzy posadzkami i ścianami oraz wyróżnienie drzwi na tle ścian;
 • zastosowanie rozwiązań pochłaniających dźwięk;
 • zastosowanie profesjonalnych paneli, miękich obić mebli, tkanin i innych miękkich materiałów;
 • zaprojektowanie prostego, logicznego i czytelnego układu komunikacyjnego.

Dostępność architektoniczna otoczenia budynku:

 1. Wolne od barier architektonicznych, umożliwiające łatwe i szybkie dotarcie do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej, przyjazne dla osób poruszających się na wózkach.
 2. Linie naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących wzdłuż sąsiadującego z gmachem uczelni chodnika, umożliwiające osobom bezpieczne dotarcie z uczelni do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej.