Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom AEH, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, Uczelnia w ramach ww. dotacji może udzielać wsparcia tylko i wyłącznie o charakterze ogólnym określonym w zamieszczonym na końcu strony Regulaminie. Wnioski o przyznanie wsparcia wraz z Regulaminem znajdują się na dole strony.Od dnia 25.05.2018 dla przyznania wsparcia konieczne jest zapoznanie się i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu uzyskania wsparcia należy: pobrać jeden z poniższych wniosków w postaci pliku word plus dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych, wypełnić we wskazanych polach, zapisać wniosek po zmianie na swoim komputerze oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: bon@vizja.pl.

Można również wypełnić wniosek, wydrukować go i dostarczyć osobiście wraz dokumentami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, II piętro, pok. 212 e (Rektorat). Szczegółowe zasady wnioskowania o wsparcie są zawarte w Regulaminie BON.

Wszystkie wnioski rozpatruje pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Student zostanie powiadomiony za pośrednictwem maila zwrotnego, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od kiedy może liczyć na wnioskowane wsparcie.