Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Uczelnia w ramach ww. dotacji może udzielać wsparcia tylko i wyłącznie o charakterze ogólnym określonym w zamieszczonym na końcu strony Regulaminie. 


W celu uzyskania wsparcia należy: 

1. wypełnić wniosek wraz z klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych;  

2. dostarczyć wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności: 

  • osobiście do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (II piętro, pokój 233); 
  • przesłać skany (pdf) na e-mail: bon@vizja.pl;
  • przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa (z dopiskiem BON).

Szczegółowe zasady wnioskowania o wsparcie zawarte są w Regulaminie BON. Wnioski znajdują się poniżej.