W ramach oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych Uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zakres wsparcia asystenta dydaktycznego obejmuje: udzielanie doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/doktorant z niepełnosprawnością nie będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia w AEH, np. pomoc w przemieszczaniu się na terenie Uczelni podczas i pomiędzy zajęciami, pomoc w komunikacji podczas zajęć i konsultacji z wykładowcami, konsultacji z promotorem, przy dokonywaniu formalności w Biurze Obsługi Studenta, rektoracie, bibliotece, wsparcie przy sporządzaniu notatek lub inny rodzaj wsparcia niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania w życiu akademickim samodzielnie, który obejmuje czynności związane wyłącznie z procesem dydaktycznym .

W przypadku konieczności prowadzenia przez Uczelnię zajęć zdalnych asystent może uczestniczyć w zajęciach zdalnych., jeżeli student/doktorant będzie potrzebował pomocy asysty, w szczególności przy sporządzaniu notatek.


Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym formalnym dokumentem potwierdzającym niepelnosprawność lub dysfunkcję, klauzulą dotyczącą danych osobowych oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego z określeniem zakresu i formy wsparcia jakiej student/ka oczekuje, wskazaniem tych zajęć na których student/ka potrzebuje wsparcia asystenta.