Nakładka dla osób z niepełnosprawnością rąk zapobiega wciśnięciu kilku klawiszy na raz. Ramki na klawiaturę IntelliKeys pozwalają na bardziej precyzyjny wybór klawiszy. Osoba z drżeniem rąk lub kłopotami z utrzymaniem ich nad klawiaturą, może przesuwać dłonie swobodnie po ramce, przyciskając przez otwory tylko wybrane klawisze.

nakładki ograniczające do klawiatury IntelliKeys