Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ściśle współpracuje z Akademickim Biurem Karier w pozyskiwaniu ofert pracy, staży i praktyk oraz innych działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych studentów i absolwentów.

Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje wsparcia jakie oferuje uczelnia, każdego roku rośnie liczba osób z różnymi niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami, które zaufały naszemu doświadczeniu, wiedzy i zdecydowały się dołączyć do grona naszych studentów. 

W 2020 r. na uczelni studiowało 96 osób z niepełnosprawnościami, tym 29 osób z niepełnosprawnością ruchową, 16 os. niewidomych/niedowidzących, 13 os. niesłyszących/niedosłyszących, 38 osób z innymi zaburzeniami, np. osoby przewlekle chore, z zaburzeniami psychicznymi. Poza tą grupą na uczelni studiują osoby ze szczególnymi potrzebami, które także wymagają wsparcia, w tym os. z zaburzeniami lękowymi, cierpiące na depresję, osoby z zespołem Aspergera oraz inne osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Jeśli poszukujesz uczelni przyjaznej osobom z niepełnosprawnosciami/szczególnymi potrzebami, gdzie będziesz mógł/mogła uczyć się w komfortowych warunkach oraz aktywnie uczesticzyć w życiu studenckim - zapraszamy do nas!