Wszyscy studenci niepełnosprawni mogą liczyć na wsparcie ze strony Akademickiego Biura Karier przy planowaniu ścieżki rozwoju i kariery dla osób z niepełnosprawnościami.