W związku ze zmianą nazwy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, zmianami w wytycznych dotyczących wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia oraz koniecznością uporządkowania zapisów z dniem 1 października 2018 wprowadza się nowe regulaminy dotyczące funkcjonowania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zarówno w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania) jak i Wyższej Szkole Technologii Informatycznych:

  1. Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
  2. Regulamin współpracy z asystentem dydaktycznym osoby z niepełnosprawnością w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
  3. Regulamin współpracy z tłumaczem języka migowego osoby z niepełnosprawnością w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
  4. Regulamin rekrutacji i wynagrodzeń tłumaczy języka migowego w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
  5. Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
  6. Regulamin współpracy z asystentem dydaktycznym osoby z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych
  7. Regulamin współpracy z tłumaczem języka migowego osoby z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych
  8. Regulamin rekrutacji i wynagrodzeń tłumaczy języka migowego w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie

 

Zmienione zostały odpowiednio druki wniosków o przyznanie asystenta, tłumacza języka migowego i wypożyczenie sprzętu specjalistycznego oraz zestawienia liczby godzin pracy asystenta dydaktycznego i tłumacza języka migowego.

 

Wszystkie dokumenty złożone do 30 września 2018 są nadal ważne i nie trzeba podpisywać nowych umów lub wypełniać nowych wniosków.

 

Zmienione regulaminy i dokumenty dostepne są na stronie bon.vizja.pl w zakładce wnioski. Proszę od dnia 1 października 2018 korzystać z nowych dokumentów dostępnych.