Jesteś osobą z niepełnosprawnością/szczególnymi potrzebami? Dołącz do nas! Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie prowadzi liczne działania, mające na celu stwarzanie studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Naszym priorytetem jest stworzenie uczelni w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. W ramach BON zapewniamy szerokie wsparcie, zgodne z indywidualnymi potzrebami osób z niepełnosprawnościami/szczególnumi potrzebami, tak aby wszyscy mieli równy dostep do oferty kształcenia oraz mogli brać aktywny udział w życiu społeczności akademickiej. Sukcesywnie powiększamy zasoby naszej wypożyczalni o najnowocześniejsze komputery i specjalistyczne oprogramowanie (np. Ivona, Window-Eyes, JAWS, SuperNova Screen Reader, ZoomText Reader), które udostępniamy całkowicie bezpłatnie. Niewiele uczelni obecnie działających na rynku może poszczycić się tak szerokim zakresem wsparcia osób niepełnosprawnych, dlatego każdego roku, rośnie liczba osób niepełnosprawnych, które zaufały naszemu doświadczeniu i wiedzy i zdecydowały się dołączyć do grona naszych studentów.

Osobom z inną niepełnosprawnością Uczelnia zapewnia: