Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Dołącz do nas! Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie prowadzi liczne działania, mające na celu stwarzanie studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków studiowania uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych. Co roku pracujemy nad dostosowaniem infrastruktury budynku, powiększamy zasoby naszej wypożyczalni o najnowocześniejsze komputery i specjalistyczne oprogramowanie (np. Ivona, Window-Eyes, JAWS, SuperNova Screen Reader, ZoomText Reader), które udostępniamy całkowicie bezpłatnie (w tym roku nowe tablety). Co roku wprowadzamy na uczelni innowacyjne rozwiązania np. aplikację na smartfon z dostępem do tłumacza on-line, czy bibliotekę cyfrową. Niewiele uczelni obecnie działających na rynku  może poszczycić się tak szerokim zakresem wsparcia osób niepełnosprawnych, dlatego każdego roku, rośnie liczba osób niepełnosprawnych, które zaufały naszemu doświadczeniu i wiedzy i zdecydowały się dołączyć do grona naszych studentów.
Osobom niesłyszącym i niedosłyszącym:

Bezpłatna pomoc tłumaczy języka migowego
System tłumaczeń języka migowego on-line
System tłumaczeń języka migowego on-line (stanowisko przy ochronie budynku uczelni, wsparcie doraźne na miejscu)
Bezpłatna aplikacja na telefon z systemem android, za pośrednictwem której student niesłyszący będzie miał możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego w każdym dowolnym miejscu pobytu, również poza uczelnią. Warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu
Asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej
Sprzęt do wypożyczenia: systemy FM,przenośne pętle indukcyjne, tablety, dyktafony cyfrowe
Stypendia specjalne – comiesięczna, bezzwrotna pomoc finansowa
Zdalna baza e-booków – wiele podręczników w przystępnej elektronicznej wersji dostępnej z domu, serwisy:  www.libra.ibuk.pl, www.wbn.edu.pl