Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Dołącz do nas! Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie prowadzi liczne działania, mające na celu stwarzanie studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków studiowania uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych. Co roku pracujemy nad dostosowaniem infrastruktury budynku, powiększamy zasoby naszej wypożyczalni o najnowocześniejsze komputery i specjalistyczne oprogramowanie (np. Ivona, Window-Eyes, JAWS, SuperNova Screen Reader, ZoomText Reader), które udostępniamy całkowicie bezpłatnie (w tym roku nowe tablety). Co roku wprowadzamy na uczelni innowacyjne rozwiązania np. aplikację na smartfon z dostępem do tłumacza on-line, czy bibliotekę cyfrową. Niewiele uczelni obecnie działających na rynku  może poszczycić się tak szerokim zakresem wsparcia osób niepełnosprawnych, dlatego każdego roku, rośnie liczba osób niepełnosprawnych, które zaufały naszemu doświadczeniu i wiedzy i zdecydowały się dołączyć do grona naszych studentów.

Osobom z niepełnosprawnością ruchową Uczelnia zapewnia:

Asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej
Możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu komputerowego
Dostosowane stanowiska pracy w bibliotece, wyposażone m.in. w: Specjalistyczne myszki Big track (trackball), Klawiatury Clevy z ramkami zabezpieczającymi, Klawiatury IntelliKeys, Podpórki pod ramię Ergorest, Skaner PLUSTEK OPTICBOOK 3800, słuchawki
Bibliotekę cyfrową – Zdalna baza e-booków – wiele podręczników w przystępnej elektronicznej wersji dostępnej z domu, serwisy:  www.libra.ibuk.pl i www.wbn.edu.pl
Stypendia specjalne – comiesięczna, bezzwrotna pomoc finansowa
Dostosowaną infrastrukturę – windy, platforma przychodowa, miejsce parkingowe