Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie prowadzi liczne działania, mające na celu stworzenie studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami przy jednoczesnym zachowaniu pełnych wymagań merytorycznych. Każdego roku pracujemy nad dostosowaniem infrastruktury budynku, powiększamy zasoby naszej wypożyczalni o najnowocześniejsze komputery i specjalistyczne oprogramowanie (np. Ivona, Window-Eyes, JAWS, SuperNova Screen Reader, ZoomText Reader), które udostępniamy bezpłatnie.

Niewiele uczelni obecnie działających na rynku może poszczycić się tak szerokim zakresem wsparcia osobom z niepełnosprawnością. Każdego roku zwiększa się ilość osób z niepełnosprawnością, które zaufały naszemu doświadczeniu, wiedzy i zdecydowały się dołączyć do grona naszych studentów.

Osobom z niepełnosprawnością ruchową uczelnia może zaoferować: